UFO’ların sahib olduğu özəllikləri

Dostlarınla Paylaş

Bu özəlliklərin UFO’ların sahib olduğu itələyici gücün bir məhsulu olduğu təxmin edilməkdədir. Bu, eyni zamanda, müşahidə edilən cismin bir vasitə olduğunu da göstərməkdədir. Əgər bəzilərinin ifadə etdiyi kimi UFO’lar elektrogravitik ya da maqnetogravitik bir texnologiya ilə işlədilirsə, dediyimiz özəlliklər bu texnologiyanın məhsuludur. UFO’lar saçdıqları işıqlarla özlərini çevrələyən atmosferi iyonizasiya etməkdədirlər. Bu iyon layları, olan yerə və havanın vəziyyətinə görə fərqli rənglərə sahib bir plazma halına gəlməkdədirlər. Kosmik varlıqlar (yadplanetlilər) özəlliklə, təcili və sürətli manevrlərin negativ təsirlərini sıfırlayan alətlər də inkişaf etdirmişlər. Dolayısıyla uçan dairələriyə havada ağıl almaz dərəcədə manevrlər edə bilməkdədirlər. Bildirilən yüzlərlə UFO məlumatları üzərində edilən araşdırmalar, UFO’ların müəyyən və təkrar bir manevr modelləri olduğunu ortaya çıxarmışdır. Bunlar arasında, UFO’ların öncə havada asılı qalması ardından anidən sürətlə yüksəlməsi o qədər sıx rastlanan bir hadisədir ki, bu bir UFO’nun tipik özəlliyi olaraq qəbul edilməkdədir, çünkü heçbir təbii ya da insan istehsalı cisim bu şəkildə hərəkət edə bilməz. Dairə formasını alma, havadakı vasitələri sürətlə geridə buraxma və bir araya gələrək birliktə hərəkət etmə də sıx-sıx müşahidə olunan UFO manevrləridir.
TREND XƏBƏRLƏR

loading…


loading…


788 total views, 1 views today

FİKİR BİLDİR