Dilənçilər və Küçə Uşaqları Azərbaycanda

Dilənçilər və Küçə uşaqları Dilənçilərə inkişaf etməmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çox rast gəlinir. Azerbaycan da inkişaf