Dogon qəbiləsi və Sirius ulduzunun sirrləri

Dostlarınla Paylaş

Dogon qəbiləsi Afrika’nın Mali Respublikasında yaşaryır Qəbilənin əhalisi təxminən 250.000’dir. Dogonlar haqqında ən çox araşdırma aparan ve Dogon mədəniyyətini Qərbə tanıdan etnolog Marcel Griaule’dırr. Totemləri olan ve inisiyatik bir təşkilatlanma olan bu qəbilə, adət-ənənlərini şifahi köçürmə yolu ilə davam etmişlər.Ənənələrindəki astronomik bilgiləri, özəlliklə Sirius sistemi haqqında məlumatları bütün astronomları təəcübləndirmişdir..

 

Afrika qəbilələrinin çoxunda olduğu kimi Dogonların geçmişi də olduqca qaranlıqdır. Dogonların hal-hazırda yaşadıqları Bandiagara Platosuna 13 və 16 əsrlər arasında yerləşdikləri təxmin edilməkdədir. Alimlərin çoxu Dogonları “primatlar” olaraq təyin etsələr də Dogonlar qərb texnologiyasına qarşı olan maraqsızlıqları bir tərəfə, zəngin və bir o qədər də kompleks bir dinə və həyat fəlsəfəsinə sahibdirlər.

Dogonların şöhrəti, ortaya atdıqları maraqlı və çaşdırıcı iddiadan irəli gəlməkdədir. Bu Qərbi Afrika qəbiləsi atalarının dünyadan 86 işıq ili uzaqlıqdakı Sirius ulduz sistemindən gələn yadplanetlilər tərəfindən öyrədildiklərinə inanmaqdadır. Bu qədər primitiv və hər şeydən uzaq bir şəkildə yaşadıqları halda göy elm sahəsində fövqəladə detallı məlumata sahib olmaları da bu iddialarını dəstəkləməkdədir. 1931-ci ildə Fransız alimləri Marcel Griaule və Germaniae Dieterlen Dogonları geniş diametrdə araşdırmağa qərar vermişlər. Və 21 il boyunca Dogonlarla yaşamışlar. Bu iki alimin araşdırmaları Dogonlar haqqında bir çox bilinməyənin kəşfinə imkan vermişdir.

 

Dogonların Sirri 

Orion ulduz qurşağının yanında olan və İt Ulduzu olaraq da bilinən Sirius ulduzu və onun ətrafında döndüyünə inanılan ulduz və planetlər Dogon mifologiyasının təməlini meydana gətirməkdədir. Dogonlar Sirius ulduzunun ən parlaq ulduz olduğunu, Siriusun yanında adi gözlə görülməyən kiçik sıx və sönük bir ulduzun daha olduğunu və bu ulduzhaqqında hər şey bilirlər. Potolo olaraq adlandırdıqları bu ulduzun dünyada bilinən bütün maddələrdən daha ağır bir maddədən meydana gəldiyinə və Siriusun ətrafını 50 ildə döndüyünə inanmaqdadır. Halbuki qərbli göy alimləri 19-cu əsrin ortalarına qədər Dogonların bəhs etdiyi bu solğun ulduzun varlığından belə xəbərsiz idilər. 1862-ci ildə Amerikalı göy alimi Alvan Graham Clark yeni bir teleskopu sınayarkən bu ulduzu kəşf etmiş və Sirius B adını vermişdir. Ayrıca 1920-ci illərdə ortaya çıxmışdır ki, Sirius B bir “cücə ulduz”dur. Cücə ulduzlar olduqca sönük işıqlı, kiçik, lakin sıx ulduzlardır. Sirius B gerçəkdə Dünyadan daha kiçik olmasına baxmayaraq eynilə Dogonların ifadə etdiyi kimi o qədər sıxdır ki, ordan götürülən bir çay qaşığı dolusu maddə 5 ton ağırlığına gəlir.
Daha da maraqlısı, Dogonların məlumatlarının yalnız bununla bitməyib, eyni zamanda müasir dünyamızda ilk dəfə Galileo tərəfindən müşahidə edilən Yupiterin dörd peykindən və Saturunun yalnız teleskopla görülə bilən halqalarından da xəbərdar olmalarıdır. Dogonlar ayrıca saysız ulduzun varlığına və Dünyanın da içində iştirak etdiyi Samayolunun sarmal bir gücü olduğuna inanırdılar.

Dogonlar sahib olduqları məlumatların çoxunu simvollarla izah edirlər və bu simvollarının təməlində Nommolar deyə adlandırılan və dünyanı mədəniləşdirmək üçün kosmosdan gəldiyinə inanılan həm quruda həm də suda yaşaya bilən varlıqlardır. Dogon rahiblərinə görə köhnə zamanlarda Sirius sistemindəki bir planetdən dünyaya enən Nommolar sahib olduqları məlumatları o zamankı rahiblərə öyrətmiş onlar da bunları yeni qurşaqlara izah etmişlər. Nommolar dünyanın yaradıcıları olduğu qədər insanoğlunun ataları və ruhi qanunların qoruyucuları “yağışı yağdıran güclərin və suların mütləq sahibləri”-dilər.

Dogonlar üzərində araşdırma aparan Amerikalı elm adamı Robert Temple bir Nommo kosmos gəmisinin gəlişini və dönərək yerə enməsini işarələyən şəkillər tapmışdır. Gəminin Dogon ölkəsinin cənub-şərqinə endiyi deyilirdi. Dogon rahibləri gəminin enişini izlədikcə, onun quru torpağa endiyini və meydana gətirdiyi girdab səbəbindən xeyli miqdarda toz qaldırdığını izah etməkdədirlər.

Dogonlar da Siriuslu səyyahların bir gün geri dönəcəyinə inanmaqdadırlar: “Göylərdə bir ulduz meydana çıxacaq və bu Nommonun yenidən doğuşunun işarəsi olacaq.” bir kitabda bildirilir.

Dogonlar və Sirius ulduzuyla aralarında qurduqları bağ UFO araşdırmaçılarının olduğu qədər, yaranma teoremini araşdıranlari, astronomları və elm adamlarını da marağını çəkmişdir. Bu qəbilənin mənşələri və sahib olduqları dərin astronomiya bilgilərini necə çatdıqları haqqında bir çox araşdırmalara edilir. Arkeolog-yazar Erich Von Daniken Dogon inanclarını qəbul etmiş və bu məlumatları keçmişdə dünya xarici varlıqların dünyamızı ziyarət etdiyinin qəti bir dəlili olaraq şərh etmişdir. Həqiqətən də “primat” Dogonların əsrlərdir sahib olduğu məlumatları elm hələ yeni-yeni kəşf etməkdədir. Bunun son nümunəsi Dogonların Sirius sistemində Əmmə Ya adını verdikləri və Nommoların planeti olduğunu söylədikləri üçüncü bir ulduzun varlığından bəhs etmələridir. Bunun Popola (Sirius B)dan dörd dəfə daha yüngül olduğunu yenə Sirius B kimi 50 illik bir zamanda daha geniş bir orbit çəkdiyini və hər ikisinin diametrləri arasında bir düz bucaq meydana gəldiyini ifadə edirlər və Əmmə Yanın bir də peyki olduğunu söyləyirlər. Həqiqətən də Dogonların Əmmə Yası vardır və o astronomlar tərəfindən ancaq 1995-ci ildə kəşf edilmiş olan Sirius C ulduzudur! İşdə bu Nommoların yaşadığı ulduzun kəşfidir…

 

Nommonun gəmisi

Nommonun Gəmisi, Maliyyə Respublikasında yaşayan Dogon yerlilərinin mifologiyasında Sirius ulduz sistemindən Yer planetinə “göndərilənlər”i ifadə edən bir termindir.

Nommonun gəmisi termini, Dogon inanışında, bəzən Sirius sistemindən Dünyaya gələn maddi bir kosmos gəmisindən danışılırmış kimi, bəzən də mənəvi mənalar ehtiva edən bir simvol olaraq istifadə edilməkdədir.

Nəsildən nəsilə köçürülmüş Dogon ənənələrinə görə, bu gəmi, insan soyunun bir emalat olan atalarını ehtiva etməkdədir. Lakin atalar gəmiyə insan formasında deyil toxum halında qoyulmuşlar; gəminin Dünyaya eniş səfəri boyunca, embrionun, insan dölünün ana rəhmində keçirdiyi meydana gəlmə mərhələlərini xatırladan müxtəlif çevrilmə mərhələləri keçirərlər və gəmi yer üzünə qonduğunda gəmidən insan formasına gəlmiş olaraq çıxarlar. Altmış bölməli bu gəmi yalnız ataları deyil, iyirmi iki kateqoriyada təsnif edilən “yaradılış ünsürləri”ni və “kəlam”ı da ehtiva edər. Gəmidəki bölmələrdə bütün varlıq növləri və “meydana gəlmə üsulları” vardır; lakin bunların yalnız bir qisimi yer üzünə endirilmişdir, bu səbəbdən insanlar yalnız bir qisimini bilməkdədir.

Köhnə majik dinlər üzərində araşdırmalarda olan və Dogonların Köhnə Misir mədəniyyətindən təsirlənmiş ola biləcəyini düşünən Murry Hope, yetkin bir Misir mədəniyyətinin birdən ortaya çıxışı və erkən dövr Misirlilərin, Siriusa göstərdiyi sıx maraq mövzusunda və eyni ölçüdə diqqətə dəyəcək başqa şərhlər tapmaqdadır. Araşdırıcıya görə; bu erkən dövrdən əlimizə çatan məlumatlar işığında, bir Sirius təsiri olduğu mübahisə edilməyəcək dərəcədə açıqdır. Ancaq bu bölgələrdəki yerli xalqlar “yadplanetlilərlə şəxsən təmasamı keçdilər, yoxsa bu məlumatları, yenə yer üzündəki texnoloji və elmi baxımdan son dərəcə inkişaf etmiş başqa sivilizasiyalardanmı köçürdülər” bax bu nöqtə mübahisə mövzusu edilə bilər.”

Hopenin nəzərdə tutduğu yer üzündə texnoloji və elmi baxımdan son dərəcə inkişaf etmiş sivilizasiya əfsanəvi “Atlantida sivilizasiyası”dır. Hope kitabında fərdi fikirini bu cümlələrlə ifadə edir: Mənim fikirimə görə, planetimizin uzaq tarixində Sirius əlaqəsinin reallaşmışdır. Bu əlaqənin Atlantida sivilizasiyasının meydana gəlmə dövrünə rast gəldiyi fikirindəyəm. Yəni, yadplanetlilər kosmik məlumatlarını Atlantidalı alimlərə köçürmüşlər. Atlantidalıların Tərəzi, Vaşaq ya da Aslan astroloji çağlarında uzaq qalaktikalara səfərlər etdiklərini qarşıya qoyan ekstrasenslərə, kədərlənərək qatıla bilmirəm. Ancaq, bəzi “yadplanetli səyyahlar” vasitəsiylə bu mövzularda məlumatlandırılmış ola bilərlər. Bu səyyahlar daha sonra Dünyadan ayrılmışlar. Şagirdlərə də bu məlumatları, ən yaxşı bildikləri yollarla digərlərinə köçürmək qalmışdır.

 

Dogon İnancları

Dogon adətlərində Nommonun gəmisiylə əlaqədar olaraq ifadə edilən inanışlar belə yekunlaşdırıla bilər:

Tanrı “Amma” (tanrının adı.) dörd kişi insanı dörd ünsürdən meydana gətirdi.

Amma bu dörd kişi insanın dişi əkizlərini də etdi. Ən yüksək göy qatında emal edilən, yer üzünə nəql ediləcək olan atalar dörd cüt idi. Bu dörd cüt insanlığın “Oğullar” deyilən səkkiz atası oldular. Onlar O-nommonun oğulları olaraq qəbul edilərlər. O-nommonun plasentasının nümayəndəsi Siriusa ulduzudur.

Bu “Oğullar” gəmiyə toxum halında qoyuldular.

Eniş hərəkətinə keçmədən əvvəl gəmiyə Sirius-B ulduzundan “po” toxumu yükləndi. Ammanın “po”ya yerləşdirdiyi və “po”nun gəmiyə boşaltdığı yaradılış ünsürlərinin meydana gətirdiyi bütün 22 kateqoriyadan meydana gələr.

Amma, zamanı gəldiyində, bütün yaratmış olduqlarıyla dolu gəmini rəhmindən çıxartdı və yer üzünə edirdi.

Gəmi yer üzünə səkkiz mərhələdə endi.

Eniş hərəkəti əsnasında “parlayan Siriusa yol göstərdi”. Ulduzların ilki, başlanğıcı, ən yüksək ‘Göy qatının mərkəzini örtən, “ulduzların dirəyi” olan Sirius-B ulduzudur; Ammanın rəhmindən çıxan ulduzların sonuncusu isə, “aləmin göbəyi” və “O-nommonun göbək kordonunu təmsil edən” Siriusa ulduzudur.

Gəminin eniş səfəri əsnasında insanlar Siriusanın parladığına şahid oldular.

Gəmi, enişi əsnasında bir üfüqdən o birinə qədər bütün göyü örtən bir yay meydana gətirmişdi.

Gəmi yerə qonduğunda isə insanlar ilk dəfə Günəşin doğuşuna şahid oldular.

“Günəş doğulduqdan sonra Sirius yol göstərdi.” Günəş sistemimiz Sirius sistemi ilə evləndi.

Oğullar ən yüksək göy qatından O-nommo ilə çıxışlar, eniş səfərində anagonno belə oldular, yer üzünə qonularkən anagonnosala oldular, getmək üçün gəmidən ayrıldıqlarında isə “kəslər” halına gəldilər. Gəmi yerə qonduğunda dünyasal çirkli torpaq ilə Nommonun saf torpağı qarşılaşmış oldu.

Gəminin asılı olduğu zəncirin ucu Ammanın əlində idi. Bu zəncir, Ammanın “Oğullar” və soylarından gələnlər arasına yerləşdirdiyi həll edilməz bir bağdır.

O-nommo aldığı kəlamı qışqıraraq bildirməsindən sonra, kəlamı insanlara köçürməklə də vəzifəli idi.

Gəminin 60 bölməli məzmunundan indiyə qədər insanlara ancaq 22 kateqoriyası açıqlanmış, verilmişdir.

Kəlamın insanlığa gələcəkdə köçürüləcək qisimi Dünyanı dəyişikliyə uğradacaq. Nommo “kəlam” günü yenə ortaya çıxacaq. Bir zaman gələcək, Sirius-B ulduzu vaxtilə po toxumunun parıldamış olduğu kimi parıldayacaq və müəyyən bir dövr boyunca görünər olacaq.

Mənbə: alisoy.blogspot.com

loading…


446 total views, 1 views today

FİKİR BİLDİR